Son Båtforening

Son Båtforening

Vinteropplag 2024/2025

Vi har ledig kapasitet for vinteropplag og interesserte kan sende oss en e-post på post@sonbaat.no for å reservere opplagsplass for vinteren 2024/2025.

Prislisten finnes under fanen «Båthavna«.