Vinteropplag 2021/2022

BESTILLING AV OPPTAK OG VINTEROPPLAG

Bestilling av opptak og vinteropplag skjer via telefon 48 22 10 50 innvalg 1 hver onsdag kl. 09 – 15. Første onsdag for bestilling er 25.8.21 kl. 09 – 15.

Opptak skjer tirsdag, fredag og lørdag kl 09.00 – 15.00 – siste opptak lørdag 30. oktober, evt 6.11. eller 13.11. dersom det er behov og været tillater det.

Båthavna er stengt fra 1. november 2021.

Vi har en stor opplagsplass innenfor låst bom. Området er kameraovervåket og det er tilgang på både vann og strøm

Havna er ikke tilrettelagt for seilbåter da det er relativt grunt vann i innseilingen og ved kran – det er heller ikke tilgjengelig opplagsbukker tilpasset seilbåter. 

Vi minner om at krana løfter maks. 8 tonn

Prislisten finnes under fanen «Båthavna» og det er mulig å sette seg på venteliste.

VI HAR FORTSATT LEDIG KAPASITET PÅ OPPLAGSPLASSEN


NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook