Vinteropplag 2021/2022

Vi har en stor opplagsplass innenfor låst bom. Området er kameraovervåket og det er tilgang på både vann og strøm.

Prislisten finner dere under fanen «Båthavna» og det er mulig å sette seg på venteliste.

Ta kontakt via post@sonbaat.no dersom dette er interessant. 

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook