Vinteropplag 2023/2024

Vi har ledig kapasitet for vinteropplag og interesserte kan sende oss en e-post på post@sonbaat.no for å reservere opplagsplass for vinteren 2023/2024.

Prislisten finnes under fanen «Båthavna«.

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook