Båtplasser – salg/leie

Det er for tiden ingen ledige båtplasser for salg eller leie. 

Det er mulig å sette seg på venteliste – se egen fane «Venteliste båtplasser» eller send e-post til post@sonbaat.no 

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook