Ledige båtplasser

Ingen ledige plasser for UTLEIE.

Det er fortsatt et lite antall båtplasser ledig for SALG (andelsplass) – kun og 2 og 3 -metersplasser – se prisliste under fanen «Båthavna/Prisliste»

Det er mulig å sette seg på venteliste – se egen fane «Venteliste båtplasser» eller send e-post til post@sonbaat.no 

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook