Båtplasser – kjøp av andel

Vi har for tiden 4 andelsplasser for salg; en 2 meter, en 2,5 meter, en 3,5 meter og en 4,5 meter (bredde). Om du er interessert send en e-post til post@sonbaat.no – priser finner du under fanen Båthavna/prisliste

Det er også mulig å sette seg på venteliste – se egen fane «Venteliste båtplasser» eller send e-post til post@sonbaat.no 

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook