Son Båtforening

Son Båtforening

Utsetting av båter våren 2024 – rutiner

Vi starter med sjøsetting i uke 14 (tirsdag 2. april) og avslutter i uke 25 (tirsdag 18. juni). 

På tirsdager begynner vi kl. 1300 og har tider for sjøsetting hver halvtime, med siste kl. 1700. Dette betyr at vi på tirsdager har 4 muligheter  før kl. 1500 og 4 etter kl. 1530. 

Fredager og lørdager vil vi ha 10 tider; første kl. 0900 og siste kl. 1400. 

For bestilling av tid for sjøsetting ta kontakt med Hans-Christian Peterson (opplagskoordinator). Han bemanner kontoret i havna onsdager fra kl. 0900 til kl. 1500.

TELEFON 48 22 10 50, innvalg 1.

Du kan også sende mail med ønsket utsettingsdato til opplag@sonbaat.no