Son Båtforening

Son Båtforening

Strøm i havna

Strøm til vanlig vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) er inkludert i leien. Ved strømtilkobling utover det som er nevnt foran skal Son Båtforenings strømmåler benyttes. I tillegg til en fast målerleie betales forbruk etter de satser styret bestemmer. Hvis det avdekkes ulovlig tilkobling, skal det foretas frakobling.

Son Båtforening tar ikke noe ansvar for eventuell skade ved slik frakobling.

Strømmåler skal alltid tilkobles synlig utenfor båten. Den skal tilbakeleveres ved endt opplagsperiode og det gis kvittering påført målerstand.

Forbruk avregnes og faktureres etter endt opplagssesong.