Son Båtforening

Son Båtforening

Parkering

I båthavna er det gratis bilparkering for alle med båtplass, kano/kajakkplass, opplagsplass eller rett til å bruke slippen. For øvrig finns en gjesteparkering på eget område på sommerstid. Denne er også gratis.

Havna er beskyttet med låsbar bom. Registrerte brukere i havna kan få kjøpt nøkkelkort, se prisliste her . Nøkkelbrikkene kan deaktiviseres ved mislighold eller tap, slik at uvedkommende ikke slipper inn.

Vi minner om totalforbud mot parkering av biler nedenfor båtskuret. Unntak er stans for av- og pålessing, høyst et kvarter og eventuelle vareleveranser til foreningen.