Son Båtforening

Son Båtforening

Hvordan kan du bli medlem av foreningen?

For å kunne gjøre bruk av foreningens fasiliteter og tilbud, må du være medlem. Se oppdatert prisliste her

Når du rekvirerer en tjeneste fra foreningen, vil du automatisk bli registrert som medlem. Du kan selvsagt også melde deg som medlem uten samtidig å etablere noe ”kundeforhold” .  Uansett ønsker foreningen noen opplysninger om deg som du kan sende inn pr e-post til post@sonbaat.no,  eller via denne linken Søke medlemskap


Vi spør etter
Navn, postadresse, telefon og e-postadresse. I tillegg ønsker vi å vite om du har ferdigheter som foreningen kan dra nytte av ved behov, og ditt fødselsår.