PRISLISTE

Gjeldende fra

1.  August 2022

Alle priser forutsetter medlemskap

 

Pris Merknad

Medlemskap

Vaktgebyr

Adgangskort til bommen

Kr 470,- pr. år

Kr 381,-

Kr 222,-

Obligatorisk medlemskap
KJØP AV BÅTPLASS
Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering
Kjøp av båtplass
(andelseier)

Innskudd kr 45.500,- pr breddemeter

Innskudd kr 17.850,- pr lengdemeter

Gjelder båtplasser i bås

Gjelder båtplasser longside

Årsavgift for andelseiere med BÅS-plass

 Kr 1.190,- pr breddemeter i bås

Merk: båsen måles senter-senter på utrigger og fendring må hensyntas

Årsavgift for andelseiere med LONGSIDE-plass

Kr   799,- pr lengdemeter longside

Det er faste lengder på disse plassene

Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

LEIE AV BÅTPLASS   
Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering
Leie av båtplass i bås  Kr 2.275,- pr breddemeter i bås

Merk: Båsen måles senter-senter på utrigger og fendring må hensyntas

Leie av båtplass longside  Kr 1.085,- pr lengdemeter longside

Det er faste lengder på disse plassene

Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

VINTEROPPLAG – SOMMEROPPLAG
Vinteropplag inkluderer kranløft ved opptak og utsetting.

Vinteropplag ute

Vinteropplag under tak

Minstepris vinter 

 

Sommeropplag ute

 

Sommeropplag under tak

Minstepris sommer

Kr  232,-  pr kvm

Kr  464,-  pr kvm                               

Kr 2 990,-

 

Kr 139,- pr kvm

 

Kr 278,- pr kvm

Kr 1 790,-

 

Båter i opplag beregnes slik:

Største Lengde (+ 50cm)  x  Største Bredde (+ 50cm)Alle båter som fortsatt ligger igjen på opplagsplassen pr 1. juli, vil bli belastet med sommeropplag

Bobiler (KUN opplag)

Pris beregnes likt som båt – se priser over

Bobil Lengde x  Bobil Bredde 

Gjelder kun opplag, IKKE overnatting

Opplagstelt og 
Container

Scooter-plattform

Årspris kr 295,- pr kvm


Kr 2 990,- + evt kranløft

Teltets Lengde x  Teltets Bredde 
Gebyr for ikke fremmøte ved  avtalt opptak/utsetting Kr  750,- Tilstedeværelse skal normalt forekomme
HENGER PARKERING

Henger uten båt

Henger med båt

Transporthenger

Kr 1.250,-

Beregnes som opplagspriser  (se over)

Kr 2.000,-

Parkering av egen transporthenger for båt som sjøsettes eller tas opp med foreningens kran

KRANLØFT
Ordinært

Kr 930,- båter tom 30 fot / 9 m

Kr  1.195,- båter over 30 fot / 9 m

 
Løft opp og ned, uten avstropping

Kr  1.135,- båter tom 30 fot / 9 m

Kr  1.455,- båter over 30 fot / 9 m

 
STRØM
Vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) inngår i opplagsleie. All annen tilkobling, uansett varighet, krever strømmåler.

Leie av strømmåler

Strømforbruk

Kr  330,- pr sesong

Kr  3,50 pr kWh

Det er KUN foreningens målere som kan benyttes.

Måler skal plasseres ved strømsøylen og      tilbakeleveres til Båtforeningen ved utsetting

ANDRE TJENESTER – FASILITETER

Bruk av slipp

Lagerplass for kano/ kajakk

Gratis for medlemmer

Gratis for medlemmer

 
Andre tjenester / Assistanse

Kr  980,-  for første time

Kr  650,-  deretter pr påbegynte time

Minstesats
Korttidsleie – båtplass

Kr  140,- pr dag

Kr  795,- pr uke

Gjelder kun etter særskilt avtale med båtforeningen, og kun for båtforeningens medlemmer

Son Båtforenings vimpel Kr  170,-  
OBUs vimpel Kr  170,-  
Båtforeningens T-skjorte Kr  115,-  
Plassleie for de rettighetshaverne som betaler ”rimelig” leie Indeksreguleres + 3,2 % gjeldende for 2022