PRISLISTE

Gjeldende fra 1. Mars 2021

Alle priser forutsetter medlemskap

 

Pris Merknad

Medlemskap

Vaktgebyr

Adgangskort til bommen

Kr 460,-

Kr 369,-

Kr 215,-

Obligatorisk medlemskap
KJØP AV BÅTPLASS
Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering
Kjøp av båtplass

Innskudd kr 45.500,- pr breddemeter

Innskudd kr 17.850,- pr lengdemeter

Gjelder båtplasser i bås


Gjelder båtplasser longside

Årsavgift for andelseier med BÅS-plass

Gjelder for medlemmer som har betalt for bruksrett (innskudd)

 Kr 1.153,- pr breddemeter i bås

MERK;

Båtplass måles senter-senter utrigger

Det må hensyntas plass til fendring i bås

Årsavgift for andelseier med LONGSIDE-plass

Gjelder for medlemmer som har betalt for bruksrett (innskudd)

Kr   784,- pr lengdemeter longside

Det er faste lengder på disse plassene

Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

LEIE AV BÅTPLASS   
Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering
Leie av båtplass i bås  Kr 2.205,- pr breddemeter i bås

Båtplass måles senter-senter utrigger

Det må hensyntas plass til fendring i bås

Leie av båtplass longside  Kr 1.050,- pr lengdemeter longside

Det er faste lengder på disse plassene

Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

VINTEROPPLAG – SOMMEROPPLAG
Vinteropplag inkluderer kranløft ved opptak og utsetting.

Vinteropplag ute

Vinteropplag under tak

Minstepris vinter

Sommeropplag ute

Sommeropplag under tak

Minstepris sommer

Kr  220,-  pr kvm

Kr  440,-  pr kvm

Kr 2.990,-

Kr 132,- pr kvm

Kr 264,- pr kvm

Kr  1.790,-

Båter i opplag beregnes slik:

Største Lengde (+ 50cm)  x  Største Bredde (+ 50cm)

Alle båter som fortsatt ligger igjen på opplagsplassen pr 1. juli, vil bli belastet med sommeropplag

Bobiler (KUN opplag)

Pris beregnes likt som båt

Se priser over

Bobil Lengde (+ 50cm)  x  Bobil Bredde (+ 50cm)

Gjelder kun opplag, IKKE overnatting

Opplagstelt

Pris beregnes likt som båt

Se priser over

Teltets Lengde (+ 50cm)  x  Teltets Bredde (+ 50cm)
Gebyr for ikke fremmøte ved  avtalt opptak/utsetting Kr  750,- Tilstedeværelse skal normalt forekomme
HENGER PARKERING

Henger uten båt

Henger med båt

Transporthenger

Kr 1.175,-

Beregnes som opplagspriser  (se over)

Kr 2.000,-

Parkering av egen transporthenger for båt som sjøsettes eller tas opp med foreningens kran
KRANLØFT
Ordinært

Kr     900,- båter tom 30 fot / 9 m

Kr  1.155,- båter over 30 fot / 9 m

 
Løft opp og ned, uten avstropping

Kr  1.100,- båter tom 30 fot / 9 m

Kr  1.410,- båter over 30 fot / 9 m

 
STRØM
Vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) inngår i opplagsleie. All annen tilkobling, uansett varighet, krever strømmåler.

Leie av strømmåler

Strømforbruk

Kr  320,- pr sesong

Kr  3,50 pr kWh

Det er KUN foreningens målere som kan benyttes.

Måler skal plasseres ved strømsøylen og      tilbakeleveres til Båtforeningen ved utsetting

ANDRE TJENESTER – FASILITETER

Bruk av slipp

Lagerplass for kano/ kajakk

Gratis for medlemmer

Gratis for medlemmer

 
Andre tjenester / Assistanse

Kr  950,-  for første time

Kr  630,-  deretter pr påbegynte time

Minstesats
Korttidsleie – båtplass

Kr  135,- pr dag

Kr  770,- pr uke

Gjelder kun etter særskilt avtale med båtforeningen, og kun for båtforeningens medlemmer

Son Båtforenings vimpel Kr  165,-  
OBUs vimpel Kr  165,-  
Båtforeningens T-skjorte Kr  110,-  
Plassleie for de rettighetshaverne som betaler ”rimelig” leie Indeksreguleres + 2,5% gjeldende for 2021