Son Båtforening

Son Båtforening

Dokumenter

Årsmøte for 2023

Dato/TidTorsdag 29. februar 2024 kl. 1900

Sted: Son Seilforening, Storgata 29B, 1555 Son

Dokumenter til møtet vil bli sendt til medlemmer av Son Båtforening pr. e-post. 

Godkjenning av møteinnkalling

Konstituering av Årsmøtet
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollskrivere

Årsberetning fra Styret

 

Regnskap for 2023

Innkommende forslag

Budsjett for 2024

Valg av styre, revisor og valgkomité