Dokumenter

Årsmøte 2021

Dato/Tid: Torsdag 17. februar 2022 kl. 1900

Sted: Gardarheim Grendesenter v/Garder kirke

Dokumenter vil bli sendt på e-post til medlemmer av båtforeningen.

Vel møtt !

 

 – Styret – 

Godkjenning av møteinnkalling

Konstituering av Årsmøtet
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollskrivere

Årsberetning fra Styret

 

Regnskap for 2021

Innkommende forslag

Budsjett for 2022

Valg av styre, revisor og valgkomité