Dokumenter

Årsmøte for 2021

Dato/TidTorsdag 28. april 2022 kl. 1900

Sted: Gardarheim Grendesenter, Brandstadveien 562, 1540 Vestby

Dokumenter til møtet vil bli sendt til medlemmer av Son Båtforening pr. e-post. 

 

Godkjenning av møteinnkalling

Konstituering av Årsmøtet
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollskrivere

Årsberetning fra Styret

 

Regnskap for 2021

Innkommende forslag

Budsjett for 2022

Valg av styre, revisor og valgkomité