Årsmøte 2020 - utsatt pga korona pandemi

Dato/Tid: Ikke fastsatt
Sted: Ikke fastsatt

Vi kommer tilbake til mer informasjon når det er forsvarlig å gjennomføre et Årsmøte

 

 – Styret – 

Godkjenning av møteinnkalling

Konstituering av Årsmøtet
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollskrivere

Årsberetning fra Styret

 

Regnskap for 2020

Innkommende forslag
– nr 1
– nr 2
– nr 3

Budsjett for 2021

Valg av styre, revisor og valgkomité