Dokumenter

Årsmøte 2020

Dato/Tid: Tirsdag 21. september kl. 1900

Sted: Gardarheim Grendesenter v/Garder kirke

Dokumenter vil bli sendt på e-post til medlemmer av båtforeningen.

Vel møtt !

 – Styret – 

Godkjenning av møteinnkalling

Konstituering av Årsmøtet
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollskrivere

Årsberetning fra Styret

 

Regnskap for 2020

Innkommende forslag
– nr 1; Mudring av båthavna
– nr 2; Maks båtlengde på A-brygga (A1 – A23). Årsak: lange båter på denne brygga hindrer fri ferdsel for inn- og utkjøring. Forslag til vedtektsendring fra styret, en begrensning på maks 22 fot. 

Budsjett for 2021

Valg av styre, revisor og valgkomité