Son Båtforening

Son Båtforening

Slippen

Bruk av slippen er gratis for båtforeningens medlemmer. 

Alle båter og hengere som bruker slippen fast merkes med eget oblat.

I båthavna er det gratis bilparkering for alle med båtplass eller rett til å bruke slippen. Brukere av slippen som ønsker avtale om hengerparkering kan henvende seg til Båtforeningen. Se priser i prisliste.

Havna er beskyttet med videoovervåkning og låsbar bom.

Som medlem kan man få kjøpt adgangskort til bom – se prisliste