Slippen

Bruk av slippen er gratis for båtforeningens medlemmer. 

Alle båter og hengere som bruker slippen fast merkes med eget oblat.

I båthavna er det gratis bilparkering for alle med båtplass eller rett til å bruke slippen. For øvrig finnes en gjesteparkering på eget område på sommerstid. Denne er også gratis. Brukere av slippen som ønsker avtale om hengerparkering kan henvende seg til Båtforeningen. Se priser i prisliste.

Havna er beskyttet med videoovervåkning og låsbar bom.

Som medlem kan man få kjøpt adgangskort til bom – se prisliste