Opptak og utsetting av båter

Opptak og utsetting bestilles på tel 48 22 10 50, innvalg 1.

Krana kan løfte inntil 8 tonn. Max lengde inntil 35 fot. Slipp for båter på henger og kajakker/kanoer. Vi kan normalt ikke ta seilfartøy i opplag. Unntak kan gjøres under visse forutsetninger.  Mht priser vises til egen side.

Når båten tas opp for lagring om høsten, oppfordres båteier til å forestå spyling av båten. Dette letter arbeidet for mannskapet i havna og gjør at arbeidet går raskere unna. I en travel høstsesong kan dette være avgjørende for at alle blir ivaretatt på best mulige måte.

Når vårpussen skal foretas og slipemaskinen og båtskrapa tas fram, oppfordres alle til å dekke til grunnen under båten med plast for å samle opp løspartikler. Har du ikke plast for hånden, vil du finne slik i spesialcontaineren. Brukt plast legges i samlesekk i containeren.

Regulær utsetting/opptak tirsdag, torsdag og lørdag.

Opptak av båter avsluttes senest 1. november. Etter denne dato er det ikke tillatt å fortøye til bryggene eller spuntvegg i havna. Ved kranplattformen er det for øvrig alltid fortøyningsforbud. 

Vi minner om at også opptak og hensetting av båter på opplagsplassen som besørges av båteier selv (slippen) skal være avtalt med betjeningen i havna.