Son Båtforening

Son Båtforening

Opptak og utsetting av båter

Opptak og utsetting bestilles på telefon 48 22 10 50, innvalg 1, på onsdager i tiden 0900 -1500. 

Opplags- og utsettingskoordinator kan også treffes på e-post opplag@sonbaat.no (merk: e-posten leses kun når kontoret er betjent på onsdager). Kranfører, traktorfører og hjelpemann kalles inn for utsetting og båteier må tilpasse seg koordinatorens planer for å fylle opp listene på en hensiktsmessig måte. 

Husk; Son Båtforening er ingen kommersiell bedrift, men en ideell forening hovedsaklig basert på dugnadsarbeid fra medlemmene. 

Krana kan løfte inntil 8 tonn. Max lengde inntil 33 – 35 fot

Det er egen slipp for båter på henger og kajakker/kanoer – gratis for medlemmer. 

Vi kan normalt ikke ta seilfartøy i opplag. Unntak kan gjøres under visse forutsetninger.  Mht priser vises til egen side.

Når båten tas opp for lagring om høsten, oppfordres båteier til å forestå spyling av båten. Dette letter arbeidet for mannskapet i havna og gjør at arbeidet går raskere unna. I en travel høstsesong kan dette være avgjørende for at alle blir ivaretatt på best mulige måte.

Når vårpussen skal foretas og slipemaskinen og båtskrapa tas fram, oppfordres alle til å dekke til grunnen under båten med plast for å samle opp løspartikler. Har du ikke plast for hånden, vil du finne slik i spesialcontaineren. Brukt plast legges i samlesekk i containeren.

Regulær utsetting/opptak tirsdag, fredag og lørdag i tiden 0900 – 1500.

Opptak av båter avsluttes senest 1. november. Etter denne dato er det ikke tillatt å fortøye til bryggene eller spuntvegg i havna. Ved kranplattformen er det for øvrig alltid fortøyningsforbud. 

Vi minner om at også opptak og hensetting av båter på opplagsplassen som besørges av båteier selv (slippen) skal være avtalt med betjeningen i havna.