Son Båtforening

Son Båtforening

Styre og utvalg i Son Båtforening

Roger Berg

LEDER

Wivi-Therese Hansen

KASSERER

Hans-Christian Peterson

STYREMEDLEM

Sverre Sandbraaten

STYREMEDLEM

Arnt Nygård

NESTLEDER

Gerd Knutsen

STYREMEDLEM

Rolf Endresen

STYREMEDLEM

Hans-Christian Peterson

OPPLAG OG UTSETTINGSKOORDINATOR

Vegard Henaug

REVISOR

Eivind Rognan &
Rolf-Ivar Tomten

VALGKOMITE

E-post post@sonbaat.no kan benyttes for alle henvendelser til Son Båtforening.