Styre og utvalg i Son Båtforening

Hans Lie

LEDER

Wivi-Therese Hansen

KASSERER

Johnny Kristiansen

STYREMEDLEM

Eivind Rognan

STYREMEDLEM

Roger Berg

NESTLEDER

Gerd Knutsen

STYREMEDLEM

Rolf Endresen

STYREMEDLEM

Petter Spillberg

OPPLAG OG UTSETTINGSKOORDINATOR

Bjørn Auren &
Kari Svarthol

REVISORER

Jan Kristiansen &
Petter Spillberg

VALGKOMITE

Telefonnummer 48 22 10 50 og post@sonbaat.no Kan benyttes for alle henvendelser til Son Båtforening.