Styre og utvalg i Son Båtforening

Roger Berg

LEDER

Wivi-Therese Hansen

KASSERER

Rolf-Ivar Tomten

STYREMEDLEM

Eivind Rognan

STYREMEDLEM

Arnt Nygård

STYREMEDLEM

Gerd Knutsen

STYREMEDLEM

Rolf Endresen

STYREMEDLEM

Rolf-Ivar Tomten

OPPLAG OG UTSETTINGSKOORDINATOR

Vegard Henaug

REVISOR

Hans Lie &
Johnny Kristiansen

VALGKOMITE

Telefonnummer 48 22 10 50 og post@sonbaat.no Kan benyttes for alle henvendelser til Son Båtforening.