Son Båtforening

Son Båtforening

Bruksvett i havna

Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge følgende regler:

Søndre Brevik Havn driftes av Son Båtforenings medlemmer. Det er ingen ansatte i foreningen. Alt går på frivillighet. Det er derfor viktig at medlemmene, i fellesskap tar vare på anlegget og følger, våre vedtekter, havnereglementet og disse retningslinjer. Husk at det er vi medlemmer som står for reparasjoner og vedlikehold av anlegget.

1) BOMMEN

Meld snarest ifra om du mister brikken slik at vi kan deaktivisere den og hindre uvedkommende å kjøre inn på området.
             
Medlemmene er personlig ansvarlig for at ikke andre biler følger etter dem inn og ut av bommen.
             
Vær oppmerksom på at uvedkommende kan stå og vente ved bommen, og prøver å komme inn sammen med deg.

2) OPPLAGSPLASSENE

For å forebygge innbrudd er det viktig å ikke oppbevare verdigjenstander i båtene.
              
Det er også viktig å holde øye med båten gjennom høsten og vinteren. Vind og snø tar raskt tak i opplagsstativet slik at dette resignerer. Dette kan påføre skader på egen og andres båter. Ta derfor  turen innom med jevne mellomrom slik at du slipper erstatningsansvar ovenfor andre medlemmer.  

3) BRYGGENE

Bryggene skal holdes rene og ryddige.
             
Husk å holde et øye med båten slik at du ikke påfører skader på brygger og båter. Sunkne båter vil bli tatt hånd om av båtforeningen for eiers kostnad.

4) FISKE FRA BRYGGENE

Bryggene må ikke tilsøles av fiskeslo eller blod. Det er derfor ikke tillatt å gjøre opp fisk på trebryggene.