Son Båtforening

Son Båtforening

Om

Søndre Brevik Båthavn

Søndre Brevik båthavn er lokalisert ca 3 km sør for Son og grenser til Moss kommune i sør. Havna ligger i en lun vik, skjermet mot sønnavinden med en molo og naturlige skjær i innseilingen.

Brygger

Havna består av ca 400 breddemeter med brygger fra 2010, herav ca 350 m flytebrygger og båtplasser med bredde fra 2 m. For plasser med bredde fra og med 3 meter kreves det minimum 0,5 m til fendring.

Lokasjon

Søndre Brevik båthavn er lokalisert ca 3 km sør for Son og grenser til Moss kommune/Østfold fylke i sør. Havna ligger i en lun vik, skjermet mot sønnavinden med en molo og naturlige skjær i innseilingen.

Havna består av ca 400 breddemeter med brygger fra 2010, herav ca 350 m flytebrygger og båtplasser med bredde fra 2 m. For plasser med bredde fra og med 3 meter kreves det minimum 0,5 m til fendring.

Generell informasjon

Havna kan ta imot motorbåter opp til 33 fot og dyptgående inntil 1,8 m. Større båter blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Det er ført ut strøm inkl. belysning og vann til alle bryggene. For hver tjuende meter er det fire 10-A strømuttak .

I båthavna er det gratis parkering for alle med båtplass eller rett til å bruke slippen. For øvrig finnes en gjesteparkering på eget område på sommerstid. Denne er også gratis.

Brukere av slippen har også rett til å parkere henger på foreningens område mens man er ute på sjøen, når medlemsavgift er betalt. Havna er beskyttet med videoovervåkning og låsbar bom. Registrerte brukere får kjøpt nøkkelkort.