Ledige opplagsplasser

Vi har fortsatt noen ledige opplagsplasser for vinteren – henvendelse post@sonbaat.no 

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook