Opptak av båter høsten 2022

Havnekontoret er åpent for bestilling av opptak hver onsdag fra og med 24 august til og med onsdag 26 oktober, fra kl.09:00 til kl.15:00.  Telefon 48221050, innvalg 1.

Alle båter som skal tas opp skal ha bestilt tid for opptak. Opptaksdager er som tidligere tirsdager, fredager og lørdager fra og med fredag 2. september til og med lørdag 29 oktober.

Det bestilles opptak for ønsket dag. Klokkeslettet for opptak gis av opplagskoordinator ved bestilling da opptak vil skje fortløpende med første ledige tid. Dersom det er mindre enn 3 båter som har bestilt opplag til en bestemt dag, vil koordinator kontakte disse for flytting til en annen opptaksdag – dette for å utnytte opptaksdagene mest mulig og derav begrense antall oppmøter for de som bruker fritiden sin til å ta opp båter. 


Det bes om at de som skal ha strømmålere bestiller dette samtidig med bestilling av opptak. Husk at strømmålere skal tilkobles strømstolpene slik at de er lett synlige for kontroll. Der strøm er tilkoblet uten synlig måler, vil frakobling skje uten varsel.


Opptak uten forhåndsbestilling skal normalt ikke gjøres. Skulle det forekomme en anmodning om dette må det være en akseptabel grunn som eksempelvis fare for havari, alvorlig hendelse i familie e.l.  Kranfører avgjør.  De som anmoder om dette faktureres for en ekstra time (kr.980,-) i tillegg til ordinær opptaksfakturering. Det henstilles til alle om å sørge for å planlegge tid for opptak innen for den oppsatte tidsrammen.

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook