Utsetting våren 2021

UTSETTING AV BÅT – BESTILLING

HVER ONSDAG på telefon 48 22 10 50, innvalg 1 (kl 09.00 – 15.00).

Utsetting skjer tirsdag, fredag og lørdag kl 09.00 – 15.00 – siste utsetting lørdag 26. juni

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook