Utsetting våren 2021

Utsetting av båter har startet og havna er åpen – vann og strøm er tilgjengelig på opplagsplass og i bryggeanlegget. 

Grunnet Covid 19 er det på nåværende tidspunkt ikke forsvarlig å arrangere dugnad hvor mange mennesker møtes. 

Vi vil allikevel legge til rette for at våre medlemmer skal kunne ta havna i bruk og disponere sine båtplasser. 

Det er behov for å legge ut utriggere langs A-brygga – disse ligger i dag på land på plenen øst for havnen. Utriggere til Rettighetsplassene ligger lang bryggekanten. B-brygga ligger på plass og er klar for bruk.

Vi oppfordrer de som har utriggere liggende på land, og andre medlemmer som har anledning, til å ta egne initiativ og sette sammen små grupper som kjenner hverandre (kohorter av familie eller venner) og møte opp lørdag 10.4., 17.4. eller 24.4. i tidsrommet kl. 1100 – 1400. Det vil da være representanter fra Styret til stede for evt. veiledning ved utsetting av utriggere og bidrag med nødvendig verktøy.

Vi beklager at årets klargjøring av havna blir noe provisorisk, men som båtforening og arrangør har vi et ansvar for å begrense smittespredning – husk bruk av munnbind og følg øvrige råd gitt av helsemyndighetene på www.helsenorge.no

På tross av pandemien håper vi på en fantastisk båtsommer !

BESTILLING – UTSETTING AV BÅT
HVER ONSDAG (første onsdag 24/3) på telefon 48 22 10 50, innvalg 1 (kl 09.00-15.00).
Vi anbefaler bestilling pr telefon, så får man en raskere bekreftelse på både dato og tidspunkt for opptaket. Alternativt sendes en e-post til post@sonbaat.no med ønsket utsettings- /opptaksdag. Du vil deretter bli kontaktet for angivelse av nøyaktig tidspunkt etter en vurdering av de samlede ønskene. 

UTSETTINGS- OG OPPTAKSDAGER
Tirsdag, fredag og lørdag kl 09.00-15.00

– STYRET –

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook