Son Båtforening

Son Båtforening

Strøm ved opplag

Alle som har strømkabel ombord i båt i opplag SKAL ha strømmåler tilkoblet. Dette gjelder også dersom man kun har lader ombord. 

Ved bruk av strøm i havna skal det av forsikrings- og 
sikkerhetsmessige årsaker kun benyttes kabler og utstyr som er godkjent til bruk utendørs og i båt.

Ønsker du strøm; ta kontakt med opplagskoordinator i havna eller send e-post til post@sonbaat.no for leie av Båtforeningens egne godkjente målere. 

Måleren SKAL være synlig for eventuell kontroll. Utkobling av kabel kan bli en konsekvens ved mislighold.