Son Båtforening

Son Båtforening

Størrelse på båter i havna

Det er flere som kjøper seg nye og større båter. Dette kan være en utfordring, da vi har en havn som har en klar begrensning på hvor stor båten kan være. Derfor ber vi alle som planlegger å kjøpe ny båt om å gjøre seg kjent med havnereglementet. Det står også i kontrakten at man plikter å gjøre seg kjent med havnereglementet.

Største tillatte lengde er 33 fot, som tilsvarer 10 meter (med unntak av et lite antall «longside» plasser)

Vi bruker 10 meter, da lengdeangivelse i fot i enkelte tilfeller ikke viser båtens totale lengde.

På plassene A1 – A23 er maksimal lengde for båt inklusiv motor 7,5 meter fra bryggekant – årsaken til dette er at lengre båter gjør det vanskelig å legge til på C-brygga. 

Største tillatte bredde er 4 meter (dette gjelder om båtplassen er 4,5 meter).

I en bås på 4 meter er det ikke plass til en 4 meter bred båt, da det skal være plass til fendere, og det skal ikke være et konstant trykk på uteliggerne.

Om det er noen som planlegger å kjøpe større båt enn havnereglementet gir tilgang til, vennligst ta kontakt med styret.