GDPR – Personvern

Son Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.

NYTT FRA FORENINGEN

Son Båtforening på Facebook