Son Båtforening

Son Båtforening

Arbeid på bryggene

Vi har skiftet ut sjakler og kjettinger på alle flytebryggene.

Pontona Norge AS utførte dette arbeidet, som ble avsluttet i uke 10