Priser Opplag - gjeldende fra 1.9.2017

 

Nytt fra 2017 er beregning av pris pr kvm pr båt i opplag.

 

Båter i opplag vil bli beregnet slik;

Båtens største Lengde (+ 50 cm) x Båtens største Bredde (+ 50 cm)

 

De som har fått godkjenning til oppsetting av telt vil bli beregnet slik:

Teltets Lengde (+ 50 cm) x Teltets Bredde (+ 50 cm)

 

Pris pr kvm - se total prisliste her