Årsmøte Son Båtforening

Tirsdag 27. februar 2018

 

Vestby Arena kl 19.00

  

Sakliste:

 

Sak 01     Godkjenning av møteinnkalling

 

Sak 02     Konstituering av årsmøtet

 

                -  Valg av møteleder, referent, tellekorps og

   2 protokollunderskrivere

 

Sak 03     Årsberetning fra Styret

 

Sak 04     Regnskap for 2017

 

Sak 05     Budsjett for 2018

 

Sak 06     Innkommende forslag

 

Sak 07     Vedtekts- og reglementsendringer

 

Sak 08     Valg av styret, revisor og valgkomitè          

 

 

Innkalling gjelder medlemmer som har betalt kontingent for 2017.

 

 

Styret i Son Båtforening